1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lịch sử phát triển

In Email

Công ty vận tải quốc tế Nhật - Việt (VIJACO) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam & 5 đối tác Nhật Bản (Kanematsu Corp., Suzue Corp., Meiko Trans Co. Ltd., Kamigumi Co. Ltd., Honda Trading Corp.) với lịch sử phát triển:

licsiphattrien23.9

Năm 1994: Căn cứ vào Hợp đồng & Điều lệ liên doanh ký ngày 9/8/1994 giữa Công ty Container Việt Nam ( nay được thay bởi Tổng Công ty hàng hải Việt Nam) và 05 Công ty Nhật Bản, các văn bản pháp lý có liên quan để trình Uỷ ban nhà nước về Hợp tác và đầu tư, nay là Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 1099/GP ngày 31/12/1994 về việc thành lập Công ty Vận tải quốc tế Nhật - Việt (VIJACO)
Năm 1997: Hội viên Phòng thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Năm 2001: Ngày 22/10/2001, VIJACO chính thức là hội viên - Hiệp hội giao nhận Việt Nam ( VIFFAS)
Năm 2002: Ngày 22/10/2002 được tổ chức SGC cấp chứng chỉ ISO 9001:2000
Năm 2003: Ngày 23/1/2003 là Đại lý giao nhận của Tổng công ty hàng không Việt Nam
Năm 2004:
- Tại giấy phép điều chỉnh số 1099/ GPĐC 4 ngày 14/1/2004 của Bộ KHĐT, VIJACO thành lập Chính Nhánh tại TP.HCM
- Tại giấy phép điều chinh số 1099/ GPĐC 5 ngày 13/2/2004 của Bộ KHĐT, VIJACO thành lập Văn phòng làm việc tại khu Công nghiệp Nomura HP.
Năm 2005:
- Tại Quyết định số 1013/QĐUB ngày 12/4/2005, VIJACO thành lập Văn Phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh - Là 01 cổ đông phổ thông của Cty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài ( NTSC)
Năm 2007:
- Tại Quyết định số 961/QĐ-TCHQ ngày 30/5/2007 của Tổng cục Hải quan, VIJACO đã xây dựng & triển khai dịch vụ kho Ngoại quan tại khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng. - Tại Quyết định số 2658/HQHP ngày 8/5/2007 Cục Hải quan Hải Phòng cấp giấy chứng nhận VIJACO đủ điều kiện hoạt động đại lý khai thuê Hải quan. <
Năm 2008: Căn cứ vào Nghị định số 101/2006/NĐ-CP & Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, đại diện của 02 bên góp vốn VIJACO ( gồm Tổng công ty hàng hải Việt nam & 05 Công ty Nhật Bản) đã tiến hành ký Hợp đồng & Điều lệ sửa đổi ngày 9/6/2008, các văn bản pháp lý có liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền của Bộ KHĐT và được UBND TP. Hải phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 021022000111 ngày 4/7/2008.

Năm 2014: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 021022000111, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 22/9/2014, Công ty TNHH vận tải quốc tế Nhật – Việt kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư thêm 5 năm.

Năm 2015: Nhà đầu tư HONDA TRADING chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư KANEMATSU, Công ty TNHH vận tải quốc tế Nhật – Việt còn 05 nhà đầu tư và UBND thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 3 ngày 25/3/2015.

Năm 2017: Thực hiện Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, Công ty TNHH vận tải quốc tế Nhật – Việt đã được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200114893, đăng ký lần đầu ngày 4/7/2008, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 21/7/2017 và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 021022000111, chứng nhận thay đổi lần 4 ngày 21/8/2017.

Liên kết Website

Tiêu chuẩn chất lượng

Webmail

Thống