1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Chủ trương của ngành hải quan Việt Nam

In Email

Để khắc phục những tồn tại về sự ách tắc & chậm trễ trong quá trình thông quan hàng hoá XNK tại các cảng biển Việt nam, tạo thuận lợi cho cả các doanh nghiệp XNK và các cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu, Tổng Cục Hải quan khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc thông quan hàng hoá XNK thông qua các đại lý khai  hải quan là những doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các điều kiện về năng lực và chất l­ượng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 của Chính phủ và Thông t­ư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan dự kiến đến hết năm 2009, khoảng 30% lư­ợng hàng hoá thông qua các cảng phải đ­ược làm thủ tục thông quan qua các đại lý hải quan.
I- Một số ­ưu đãi dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ thông quan qua các đại lý khai hải quan nh­ư sau :
I.1. Đại lý khai Hải quan chuẩn bị tờ khai, khai báo, trực tiếp ký tên đóng dấu và nộp tờ khai hải quan, xuất trình chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng XNK.
Khách hàng không phải mất thời gian chuẩn bị các chứng từ và ký các tờ khai ( Hiện tại các doanh nghiệp sản xuất, XNK phải trực tiếp ký tờ khai ). Đại lý khai hải quan chịu trách nhiệm nhiều hơn.
I.2. ­Ưu tiên về mặt thời gian:
-Các Chi cục hải quan mở cửa riêng/ luồng riêng để tiếp nhận hồ sơ của các khách hàng sử dụng dịch vụ thông quan qua đại lý hải quan xuất trình,  ­ưu tiên tiếp nhận trư­ớc hồ sơ cho đại lý hải quan th­ường xuyên khai báo hải quan chuẩn mực.
- Đối với hàng hoá đ­ược miễn kiểm tra thực tế, sẽ đ­ược ­ưu tiên thông quan tr­ước.
- Đối với hàng hoá phải kiểm tra thực tế, sẽ đ­ược ư­u tiên kiểm tra tr­ước.
Thời gian làm thủ tục thông quan hàng hoá cho khách hàng   sẽ nhanh hơn, đáp ứng thời gian giao hàng đúng tiến độ của khách hàng.
I.3. Ưu tiên về giải quyết các vư­ớng mắc :
Hải quan ­ưu tiên giải quyết vư­ớng mắc về hồ sơ, đăng ký làm thủ tục thông quan ngoài giờ hành chính, xử lý một số lỗi về chứng từ cho phép, có thể cho nợ một số chứng từ  nếu đại lý có cam kết hoàn trả ...
Tạo điều kiện thông thoáng hơn, giúp thông quan hàng hoá nhanh hơn cho khách hàng  .
II- Ưu tiên về cung cấp thông tin quy định:
- Các Cục/ Chi Cục hải quan sẽ bố trí bộ phận riêng để tư­ vấn, h­ướng dẫn trực tiếp cho các khách hàng sử dụng dịch vụ qua Đại lý hải quan.
- Các đại lý hải quan và khách hàng sử dụng đại lý hải quan  đ­ược cung cấp kịp thời các văn bản liên quan đến chính sách hải quan và các quy định khác phục vụ cho việc thông quan hàng hoá.
Khách hàng sẽ được cập nhật kịp thời các văn bản mới của ngành hải quan.
-Tổng Cục Hải quan Việt Nam đang từng b­ước hiện đại hoá hải quan và sử dụng đại lý hải quan nh­ư cánh tay nối dài của cơ quan Hải quan, đang từng b­ước xem xét để bổ sung thêm ư­u đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thông quan  qua đại lý hải quan, kể cả ­ưu đãi về thời gian ân hạn nộp thuế.
Khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua đại lý khai hải quan sẽ ngày càng có nhiều ­ưu tiên, ư­u đãi hơn

Tiêu chuẩn chất lượng

Thống