Tiêu chí hoạt động

In

tchdnew1- Tiêu chí của Vijaco:

  • Hợp tác - Chia sẻ với đối tác
  • Chuyên nghiệp - Tín nhiệm
  • Năng động - Sáng tạo
  • Trung thực - Hợp pháp
  • Trung thành - Cống hiến
2 - Phương châm kinh doanh của Vịjaco:

Để đáp ứng và làm hài lòng khách hàng,  VIJACO luôn luôn yêu cầu mọi cán bộ -  nhân viên của mình phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2000 và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các tiêu chí QCDMS: